Corporate Identity

Corporate identity znamená firemní styl

Corporate identity znamená firemní styl nebo kultura, která prezentuje svému okolí a zákazníkům primárně svůj předmět podnikání a také své hodnoty, přístup a další charakteristické vlastnosti.

Při tvorbě firemní identity se využívá grafického designu k docílení jednotného vzhledu pro firemní tiskoviny, tiskové propagační materiály i pro online propagaci prostřednictvím webové prezentace.

Corporate Identity určuje vizuální styl firmy, kterým se Vaše firma prezentuje vůči svému okolí. Všechny prvky Corporate identity by ideálně měly být úzce graficky propojené, aby se Vaše firma nevenek prezentovala konzistentně, což zvyšuje důvěryhodnost firmy.


Mám zájem

Vytvoření Corporate Identity

Grafické návrhy a sazba tiskovin

Na základě našich bohatých zkušeností jsme se naučili tvořit značku ne pro zadavatele, ale pro jeho klienty. Důležitá je proto při realizaci vzájemná komunikace, kdy z vás dostaneme pomocí krátkého dotazníku, čítající cca 20otázek, jaký je předmět vašeho podnikání, jaká je cílová skupina klientů, jaké máte estetické nároky na značku a firemní identitu, jaká je vaše konkurence a další. Tyto základní informace zanalyzujeme a navrhneme několik grafických řešení, odpovídající vašemu volnému rozpočtu.

Po schválení firemní identity vám připravíme podrobný designový manuál, pomocí kterého můžete svou firemní identitu udržovat ve stejné kvalitě.

 


Potřebuji sjednotit CI

 

Základní vlastnosti Corporate Identity

Základní vlastnosti Corporate Identity

Součástí firemní identity povětšinou bývá i logo či logotyp. Logotyp představuje nápis. Když tento nápis doplňuje grafický symbol, jedná se o logo. Výjimečně se může objevit i logo bez nápisu. Logo tak vlastní téměř každá firma. Využívá je nejen k jednoduché identifikaci společnosti, produktu nebo události, ale také k vlastní propagaci.

Logo – grafický symbol s nápisem (popřípadě bez nápisu)

Logotyp – nápis

Ochranná známka – grafické znázornění zaregistrované na Úřadě průmyslového vlastnictví

  • Odlišitelnost loga
  • Čitelnost loga
  • Srozumitelnost loga
  • Zapamatovatelnost loga
  • Orientace na cílové skupiny

 

 

 


Kontaktujte nás s poptávkou

Corporate identity

Licence na užití loga / logotypu

Pokud se chcete prosadit na trhu, je nezbytné se zabývat způsobem vystupování a vytváření vlastní image. Nejde pouze o obchodní (marketingovou) komunikaci, ale i ostatní pasivní a aktivní formy komunikace s okolím. Jakýkoliv projev vaší existence je součástí budování corporate identity. Mluvíme především o chování zaměstnanců, úrovni vnitřní kultury, způsobech řízení, stylu obchodní komunikace, kvalitě a ceně produktů a hlavně úrovni vizuální prezentace – logotyp, písmo, barevnost, firemní tiskoviny, internetová prezentace, firemní uniformy, dárkové předměty atd. Corporate identity musí být nejvyšší firemní normou, která řídí téměř všechny její kroky. Corporate identita musí být promyšlená, ucelená, použitelná a nadčasová.

  • Marketingová (obchodní) komunikace, jejímž cílem je vytvářet pozitivní postoj k organizaci a udržovat jednotný styl všech komunikačních aktivit. Má základní jednotící prvek a tím je firemní filozofie. Do této části parří public relations, osobní prodej, direct marketing, podpora prodeje a reklama.
  • Jednotná firemní kultura (corporate culture) jinak řečeno vnitřní atmosféra firmy. Úspěšná firma ví, co chce, kam směřuje a jak toho dosáhnout. Má k tomu vytvořena pravidla, dodržuje je a všichni spolupracovníci (zaměstnanci) se s nimi ztotožňují. Patří sem pravidla jednání s klienty, přijímání telefoních hovorů, jednání vrátného, způsoby oblékání nebo řešení reklamací.
  • Produkt – nabídka produktů a služeb je tím nejzákladnějším, co vás charakterizuje. Úroveň zpracování, jeho vlastnosti, prodejní a servisní síť, podpora, návody k použití, školení a hlavně cena patří do této části corporate identity.
  • Jednotný vizuální styl (corporate design) – úroveň a styl vizuální prezentace je rozhodující částí při tvorbě corporate image. Vystupovat na veřejnosti vizuálně jednotným a promyšleným způsobem je základním předpokladem k jedinečnosti a jasné zapamatovatelnosti firmy na trhu. Jednotlivá pravidla této komunikace jsou zpracována v manuálu vizuálního stylu.
Objednat sjednocení Corporate Identity

Služby v oblasti grafiky, webdesignu, SEO optimalizace

Vzájemné propojení grafiky, zkušeností s tvorbou internetových stránek a optimalizací pro vyhledávače.

Vám poskytne dokonalý online marketingový nástroj

Nespokojte se pouze s tím, že Vaše stránky budou sloužit jen jako adresa na tištěné vizitce.

Webové stránky by neměly zaujmout návštěvníka jen svoji grafikou ale v neposlední řadě musí zaujmout vyhledávací roboty.

Chci vytvořit stránky

Grafika - Webdesign - Webhosting - SEO - Reklama

Design a přehlednost udává první výpovědní hodnotu o stavu společnosti, kterou prezentuje.
Kontaktovat nás s poptávkou