Logo - grafický návrh

Webhosting je umístění webových stránek

Dobře provedené logo by tedy mělo upoutat pozornost zákazníka, mělo by společnost nějakým způsobem odlišit od konkurence. Tím se zajistí i to, že si zákazník firmu díky jednoduché značce snáze zapamatuje. Je tedy zbytečným úsilím zkusit napodobit logo jiné úspěšné společnosti.

U loga se hodnotí i jeho použitelnost. Tím se myslí především technické parametry. Značka se bude používat po dobu několika (desítek) let, proto by měla mít nejen nadčasový charakter, ale i kvalitní provedení. Na čitelnosti a srozumitelnosti loga by se tak neměly odrazit změny barevnosti, formátu, velikosti, použití na reklamních předmětech, textiliích nebo automobilech, ani několikanásobné kopírování a faxování. K tomu se doporučuje využívat vektorové (křivkové) formáty.


Chci logo

Jasný záměr grafikovi s tvorbou loga pomůže

Grafické návrhy a sazba tiskovin

Úkolem designéra je uspokojit požadavky klienta. Aby se mu to podařilo, musí podnikatel své záměry formulovat. To často není snadné. Komunikace mezi oběma stranami je tak téměř nezbytná. Usnadnit ji ale může například rešerše konkurence z oboru či mimo něj.

Naše snaha při tvorbě loga / značky vždy směřuje k docílení co nejefektivnějšího a vizuálně co možná nejjednoduššího řešení, což zaručí snadnou zapamatovatelnost a umožní užití loga v celém spektru medií (tiskoviny, web, reklamní předměty, potisk vozů atd.) bez omezení a limitů. Snažíme se, aby každé logo, které vytvoříme, bylo opravdu jedinečné a mělo svůj osobitý styl.Potřebuji logo

 

Vlastní proces tvorby loga

Postup vytvoření webu

Při tvorbě nového loga nebo redesignu vašeho stávajícího vycházíme ze specifikace zadání, které je založeno na vašich požadavcích. Tuto specifikaci sestavíme pomocí dotazníku a rozhovorů s klientem. Samotný dotazník čítá cca 20 otázek, který nám pomůže seznámit se s předmětem vašeho podnikání, kterého se má logo týkat. Mimo jiné, dotazník pomůže definovat cílové skupiny klientů, kteří budou využívat vaší značky, napomůže s určením hlavních rysů vašeho produktu nebo servisu, s vymezením konkurence a odlišnosti od nich, dále napoví jaké by mělo logo navozovat pocity, jaké použít barvy a další. Po vytvoření specifikace zadání postupujeme způsobem popsaným schématem níže.

 • Určení cílové skupiny
 • Vymezení charakteristiky hlavních produktů nebo služeb
 • Určení estetických vlastností loga
 • Studie konkurence
 • Ruční náčrty symbolů
 • Ruční náčrty typografie
 • Vytvoření digitálních skic
 • Finalizace tří variant loga
 • Finální zpracování vybraného loga

 


Kontaktujte nás s poptávkou

Licence na užití loga / logotypu

Licence na užití loga / logotypu

Ke každému logotypu připravujeme licenční smlouvu, která klientovi garantuje neomezenou licenci za užití logotypu. Tento jednoduchý dokument zajišťuje ochranu při případných nesrovnalostech ohledně autorských práv. Podepsanou licenci zasíláme poštou po uhrazení honoráře za definitu a licenci.

Cena za licenci tvoří největší podíl na honoráři za firemní logo. Autor tím poskytuje klientovi právo na neomezené užití díla. Honorář za licenci stanovujeme dle velikosti společnosti a její síly na trhu nebo dle důležitosti zakázky či její prestiže.


Definitivní podoba loga

Definitou loga / logotypu rozumíme dopracování vybraného návrhu do finální podoby dle připomínek zákazníka. Počet revizí není omezen. Vždy se snažíme 'dotáhnout' návrh ke spokojenosti klienta. Mnoho klientů je spokojeno s jedním z návrhů v prezentaci natolik, že stačí pouze drobná úprava kupř. barevnosti, textu, sloganu a logo je hotové.

V ceně za definitu je zahrnuta i příprava sady podkladových dat, která obsahuje základní datové soubory pro tisk i web. Tato data předáváme elektronickou poštou, příp. na CD spolu s licencí na užití logotypu. Sada podkladových dat standartně obsahuje tyto formáty:

 • soubory Adobe Illustrátoru (.ai) - pro prepress zpracování v křivkách
 • soubory PDF (.pdf) - pro univerzální použití v křivkách
 • soubor Adobe Photoshop (.psd) - logo v bitmapě a vrstvách
 • soubor JPG (.jpg) - náhledový soubor pro použití na webu

Všechny soubory obsahují barevné varianty RGB i CMYK, případně i řešení v barvách Pantone.

Objednat vytvoření loga

Služby v oblasti grafiky, webdesignu, SEO optimalizace

Vzájemné propojení grafiky, zkušeností s tvorbou internetových stránek a optimalizací pro vyhledávače.

Vám poskytne dokonalý online marketingový nástroj

Nespokojte se pouze s tím, že Vaše stránky budou sloužit jen jako adresa na tištěné vizitce.

Webové stránky by neměly zaujmout návštěvníka jen svoji grafikou ale v neposlední řadě musí zaujmout vyhledávací roboty.

Chci vytvořit stránky

Grafika - Webdesign - Webhosting - SEO - Reklama

Design a přehlednost udává první výpovědní hodnotu o stavu společnosti, kterou prezentuje.
Kontaktovat nás s poptávkou