Billboardy - grafické návrhy, realizace

Webhosting je umístění webových stránek

Billboardová kampaň, jako součást komunikační kampaně společnosti má své, mnohdy nezastupitelné místo. Musí být však pečlivě navržena, jinak snadno odčerpá rozpočet bez výrazného užitku.

Při návrhu billboardové kampaně dbáme na opravdu vhodný výběr plochy a na výrazný a srozumitelný motiv.

Veškeré motivy (plakáty) jsou navrhovány s důrazem na umístění billboardu. Pokud je billboard umístěn u rychlostní silnice, motiv (obsah) plakátu je navrhován zcela odlišně, než když je billboard umístěn v oblasti pro pěší.

 

 Mám zájem o billboard

Billboard

Grafické návrhy a sazba tiskovin

Obecné označení pro velkoplošný plakátovací panel. Médium, které patří mezi média venkovní reklamy. Je umisťován na domech, podél silnic, na zemědělských plochách tak, aby jej člověk v jednom směru pohybu mohl prohlédnout. Formát je definovaná v několika různých systémech.

Megaboard

Obecné označení pro největší médium venkovní reklamy. Rozměry se různí (25 -75 m?). Lokalizace na průčelích domů, lešeních atp.

Bigboard

Médium venkovní reklamy o rozměrech 9,6 x 3,6 m, Bigboard Avenir 8 x 3 m. Lokalizován v Praze, větších městech a na dálnicích.


Potřebuji návrh billboardu

 

Služby v oblasti grafiky, webdesignu, SEO optimalizace

Vzájemné propojení grafiky, zkušeností s tvorbou internetových stránek a optimalizací pro vyhledávače.

Vám poskytne dokonalý online marketingový nástroj

Nespokojte se pouze s tím, že Vaše stránky budou sloužit jen jako adresa na tištěné vizitce.

Webové stránky by neměly zaujmout návštěvníka jen svoji grafikou ale v neposlední řadě musí zaujmout vyhledávací roboty.

Chci vytvořit stránky

Grafika - Webdesign - Webhosting - SEO - Reklama

Design a přehlednost udává první výpovědní hodnotu o stavu společnosti, kterou prezentuje.
Kontaktovat nás s poptávkou